Con Người & Tổ Chức

CON NGƯỜI

Mỗi thành viên của tổ chức Sapharchem đều có nền tảng tri thức vững mạnh, xuất thân từ các trường đại học uy tín của Việt Nam hoặc được đào tạo từ nước ngoài, và liên tục được học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thái độ và hành vi tích cực trong một môi trường làm việc học tập không ngừng.

Sapharchem tự hào có đội ngũ nhân sự dồi dào kỹ năng và năng động với những cá nhân xuất sắc có nền tảng học vấn ưu tú và đa dạng trong các lĩnh vực như dược, thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch, hóa học, công nghệ sinh học, máy và thiết bị hóa chất, thú y, chăn nuôi và thủy sản, công nghệ thông tin, luật, kinh tế, quản trị kinh doanh, quản trị tài chính, kế toán, ngoại ngữ.

Họ đều được thường xuyên huấn luyện kỹ năng làm việc và chuyển giao tri thức công nghệ từ các công ty, tập đoàn nước ngoài qua các chuyến đào tạo trong nước và ngoài nước.

TỔ CHỨC

Sapharchem có tổ chức đơn giản, hiệu quả về mặt quản lý, cho phép các cá nhân và nhóm (team) sử dụng tốt nhất những tri thức, kỹ năng của mình để làm việc năng động, tự do sáng tạo và vận hành như những mô-đun chức năng xoay quanh hạt nhân chính là các nhà quản trị, và trên nền tảng các giá trị căn bản (core values), trong giới hạn của những quy chế công tác, điều lệ và đạo đức công vụ của tổ chức.

Sapharchem tổ chức tốt hệ thống quản trị tri thức của mình, phân loại, tích lũy trong quá trình hoạt động và tạo điều kiện để các tri thức ấy được bảo vệ, chia sẻ, chuyển giao cho các thế hệ nhân sự.

Mô hình của Sapharchem tạo điều kiện cho giao tiếp mở và minh bạch cho các thành viên, các nhóm, các cấp, giữa khách hàng và các nhà cung cấp với tổ chức Sapharchem.

Sapharchem được tổ chức theo mô hình dọc (vertical) nhằm quản trị các lĩnh vực chuyên môn về dược, mỹ phẩm, thú y, thực phẩm chức năng. Mô hình này cũng áp dụng cho việc quản trị hoạt động từ hệ thống quản trị cấp cao đến các cấp quản trị thấp hơn.

Các vị trí và tổ chức con của Sapharchem gồm:

Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành

Ban Giám Đốc

Phòng Nội Chính – Hành chính & Nhân Sự

Phòng Tài Chính và Kế Toán

Phòng Dịch Vụ Thương Mại

Phòng Kinh Doanh Vật Tư Dược Phẩm Và Thực Phẩm Chức Năng

Phòng Kinh Doanh Vật Tư Ngành Mỹ Phẩm và Hóa Gia Dụng

Phòng Kinh Doanh Vật Tư Ngành Nông Nghiệp