5130 View

3960 View
Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2018: Ưu tư ngành dược

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2018: Ưu tư ngành dược

Tháng 7 là thời điểm các công ty lần lượt công bố báo cáo tài chính quý II và bán niên. Tuy nhiên, ít ai ngờ nhóm doanh nghiệp dược, thường kinh doanh ổn định, luôn tăng trưởng đều lại có kết quả…
4007 View