SLOGAN CỦA SAPHARCHEM

Learn- Grow – Lead

Học hỏi – phát triển – dẫn đầu

Sapharchem kiên trì theo đuổi triết lý phát triển tri thức là nền tảng của tổ chức, là sự thịnh vượng bền vững. Qua học hỏi và hiểu rõ kiến thức, sử dụng đúng đắn và chuyển hóa kiến thức thành giá trị gia tăng để các cá nhân, tổ chức cùng phát triển song hành với các đối tác. Sự đam mê học hỏi, xây dựng môi trường học tập hiệu quả kết hợp thực hành tốt sẽ làm tổ chức phát triển không ngừng, tiến nhanh hơn, xa hơn và cùng nhau, chúng tôi sẽ dẫn đầu thị trường, là đối tác đáng tin cậy hàng đầu với khách hàng, nhà cung cấp.

 

Ý NGHĨA LOGO CỦA SAPHARCHEM