QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Sapharchem xác định mục tiêu tôn trọng và tuân thủ tuyệt đối các quy định luật pháp Việt nam và luật pháp của các quốc gia hợp tác với Sapharchem nhằm phục vụ cho sự phát triển của tổ chức đáp ứng các tiêu chí trong sáng, minh bạch, đạo đức.

Với các tổ chức quốc tế đang hợp tác với Sapharchem, chúng tôi luôn theo đuổi các quy tắc ứng xử đã xác định trong Thỏa Thuận Phân Phối (Distribution Agreement) phù hợp với luật pháp quốc tế về Quyền Con người, Không Sử Dụng Lao Động Trẻ Em, Không Trốn Thuế, Không Sử Dụng Hàng Giả hay Phần Mềm Sao Chép, Không Vi Phạm Tác Quyền, Bảo Vệ Thông Tin Mật về Kỹ Thuật – Công Nghệ.

Song song với các mục tiêu phát triển kinh tế, sứ mệnh của Sapharchem còn hướng đến vai trò đóng góp xã hội thông qua các chương trình giáo dục (chương trình “back-to-school”) nhằm hướng dẫn luận án tốt nghiệp, nhận sinh viên thực tập, tổ chức các khóa huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và kỹ năng sống – làm việc – phát triển con người với các các thế hệ sinh viên đàn em của các trường đại học, chương trình học bổng cho sinh viên nghèo, học giỏi hay sinh viên có đề tài, ý tưởng nghiên cứu khoa học sáng tạo cần tài trợ.

Sapharchem còn tham gia các chương trình đóng góp cộng đồng như tài trợ nhân đạo cho người nghèo, trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật thông qua ngân quỹ công ty. Đặc biệt, Sapharchem tận dụng mối quan hệ rộng với hơn 30 nhà sản xuất từ hơn 20 quốc gia trên thế giới để vận động các cá nhân, tổ chức tham gia đóng góp thiện nguyện.

  • Đề tài nghiên cứu của Khoa Dược - Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh có sự hỗ trợ mẫu tá dược từ Sapharchem

  • Đề tài nghiên cứu của Trường Đại Học Dược Hà Nội có sự hỗ trợ mẫu tá dược từ Sapharchem