SAPHARCHEM: Bản Tin Kỹ Thuật – Mỹ Phẩm - Số 02/2018

SAPHARCHEM: Bản Tin Kỹ Thuật – Mỹ Phẩm - Số 02/2018

Sapharchem chúng tôi xin được gửi đến Anh Chị tham khảo, ấn phẩm “Bản Tin Kỹ Thuật – Số 02 / 2018” với chủ trương truyền bá kiến thức kỹ thuật, ứng dụng cho ngành Mỹ Phẩm, ngõ hầu mong giúp cho công việc của các Anh Chị có phần thoải mái và dễ dàng hơn.
5114 Lượt xem
SAPHARCHEM: Bản Tin Kỹ Thuật – Dược Phẩm, TPCN - Số 03/2018

SAPHARCHEM: Bản Tin Kỹ Thuật – Dược Phẩm, TPCN - Số 03/2018

Sapharchem chúng tôi xin được gửi đến Anh Chị tham khảo ấn phẩm “Bản Tin Kỹ Thuật – Số 03/2018" với chủ trương truyền bá kiến thức kỹ thuật, ứng dụng cho ngành Dược Phẩm, Thực Phẩm Chức Năng, và Thuốc Thú Y, ngõ hầu mong giúp cho công việc của các Anh Chị có phần thoải mái và dễ dàng
5242 Lượt xem